image

الگو چادر کلاه دار

در مبحث خیاطی امروز یک مدل چادر جدید به شما آموزش می دهیم که در مجالس می توانید استفاده کنید که با پارچه های رنگی نیز می توانید