الگوی یقه شکاری حلزونی

یکی از اجزای مهم در خیاطی، یقه لباس می باشد که زیبایی زیادی به کار می دهد. در این ویدئو آموزش یقه شکاری حلزونی را برای شما در نظ