آموزش دوخت زیپ مخفی

با آموزش دوخت راحت و سریع زیپ مخفی با شما هستیم تا دیگر مشکلی در دوخت این زیپ نداشته باشید.

الگوی چادر عربی جدید

با آموزش چادر عربی نوع جدید با ما همراه باشید تا به راحتی بتوانید جدیدترین چادر ها را برای خودتان برش زده و بدوزید.

آموزش دوخت نوار اریب به یقه

با دیدن این ویدئو به راحتی نوار اریب را به یقه بدوزید و برای همیشه این مشکل را در دوخت این نوار از بین ببرید.

الگوی یقه شکاری حلزونی

یکی از اجزای مهم در خیاطی، یقه لباس می باشد که زیبایی زیادی به کار می دهد. در این ویدئو آموزش یقه شکاری حلزونی را برای شما در نظ

آموزش دامن پفکی

با آموزش جامع الگو و دوخت دامن پفکی به روشی ساده و روان با ما همراه شوید.