آموزش پالتو خز دار

آموزش پالتو خز دار

مکیه سادات ابراهیم زاده پالتو خز دار پالتو و شنل و کاپشن

الگوی اولیه را کشیده و اضافات لازم را به الگو برای تبدیل به پالتو اعمال می کنیم.

پنس سرشانه را می بندیم.

۶_۵ سانتی متر برای روی همگرد به وسط جلو اضافه می کنیم.

برش عصایی را از ۲/۵ سانتب متر پایین تر از خط کارور طراحی می کنیم.

دکلته یقه را تا ۳_۲سانت پایین تر از خط سینه در نظر گرفته و خط شکست را رسم می کنیم.

لقی یقه و لقی حلق را کشیده و روی الگو می بندیم. (شکل شماره 1)

 

 

خطی موازی با خط وسط جلو و با فاصله ۳_۲ سانتی متر رسم می کنیم این خط تا خط شکست ادامه دارد. (قسمت قرمز رنگ که کپی شده و هنگام برش باید از پارچه خز بریده شود.)

خط برش روی کمر را مشخص می کنیم. (عکس شماره 2)

 

 

یقه آرشال را طراحی می کنیم.

خط شکست را به اندازه هلال پشت ادامه می دهیم.

بطور عمود ۸_۷ سانتی متر برای پهنای یقه خارج می شویم. (عکس شماره 3)

 

 

از خط شکست تا کرده و یقه را کپی کرده و پهنای یقه در پشت وصل می کنیم.(در صورت نیاز طراحی را ترمیم می کنیم)

خط سرشانه را امتداد داده و یقه پشت را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده خطوط اوازمان را مشخص می کنیم.
(عکس شماره 4)

 

 

محل اوازمان را برش زده ۲_۱/۵ سانتی متر اوازمان می دهیم.

قسمت قرمز رنگ را کپی می کنیم. (عکس شماره 5)

از الگوی کپی شده یک بار از خز برش می شود برای سمت راست پالتو .(قسمت زیر خز ندارد)

هنگام برش باید دقت کنید خز را برای سمت راست پالتو برش کنید نه سمت چپ.

در زیر خز در داخل پالتو دکمه دوخته می شود و در سمت زیر جا دکمه دوخته می شود.

این قسمت خز بعد از کار دوخت پالتو به روی پالتو با دست دوخته می شود.

باید خز را طوری برش بزنید که نوک پرزهای محل برش قیچی نشود.

 

 

خط سجاف رو مشخص کرده و سجاف را کپی می کنیم.

الگوی کپی شده سجاف از پارچه اصلی برش شده و بقیه قسمت ها باید آستر کشی شود.

 

 

قسمت یقه را (از لبه بیرونی تا خط شکست)کپی می کنیم.

این الگو یک بار روی دولای بسته از پارچه آستری و یکبار روی دولای باز (با توجه به سمت پرزها) از پارچه خز برش می شود.

این یقه به پالتو با دکمه و بندیک وصل می شود.

 

 

برش ها را روی الگو قچی می کنیم و برای فون کردن به هر قسمت اوازمان ۵ سانتی متر در نظر می گیریم (عکس شماره 8)

 

 


جیب نما را مطابق اندازه ها (عکس شماره 9) آماده کرده و از کمر ۶_۵ سانتی متر پایین آمده و بصورت کج مطابق شکل وصل می کنیم.

آستین این مدل بافت بوده و فقط برای سر آستین از خز برش زده و پس از دوختن سجاف خز به آستین وصل می کنیم.

 

پایان آموزش پالتو خز دار.شاید به آموزش های زیر نیز علاقه مند باشید


جدید ترین آموزش های الگو


نظرات کاربران

 • پریسا
  1 0
  29 مهر 1396

  عالی و کامل بود ممنون

 • حبیبه باطنی
  1 0
  5 آبان 1398

  لطفاوصل کردن خزروآموزش بدین

نظر خود را درباره مطلب بالا بیان کنید


کاراکتر باقیمانده
مطالعه کن