آموزش ها در گروه اصلاحات الگوها و اشکالات اندامی

image

اشکال اندامی سرشانه افتاده

در ادامه مبحث اشکالات اندامی، به اصلاح الگوی سرشانه های افتاده می پردازیم تا لباسی بدون اشکال و با پرو عالی داشته باشین.

image
image
image

اشکال اندامی قوز پشت

برای بهتر ایستادن لباس ها، موقع الگو کشی باید اشکال اندامی های شخص را مشخص و آن را برطرف سازیم .

image

ایراد اندامی دور بازوی چاق

در ادامه آموزش و رفع اشکالات اندامی برای این جلسه در مورد دور بازوی چاق صحبت خواهیم کرد با ما همراه باشید تا دوخت زیبا و بدون ایرادی باشید.

image
image
image

اشکال اندامی سینه بزرگ

یکی از مبحث های مهم در خیاطی رفع اشکال های اندامی در الگو می باشد تا ما یک لباس بدون نقص برای هر اندامی داشته باشیم.

image