rochi

آموزش های گروه اصلاحات الگوها و اشکالات اندامیimage

آموزش پرو گیری لباس

گاهی پیش می آید که موقع پرو آستین روی قسمت کارور پف و برجستگی می بینید و یا آستین درست روی سرشانه نیست و افتاده شده با این روش مشکل را حل کنید.

image

اشکال اندامی سینه بزرگ

یکی از مبحث های مهم در خیاطی رفع اشکال های اندامی در الگو می باشد تا ما یک لباس بدون نقص برای هر اندامی داشته باشیم.

image
image

اشکال اندامی سرشانه افتاده

در ادامه مبحث اشکالات اندامی، به اصلاح الگوی سرشانه های افتاده می پردازیم تا لباسی بدون اشکال و با پرو عالی داشته باشین.

image
image

اشکال اندامی قوز پشت

برای بهتر ایستادن لباس ها، موقع الگو کشی باید اشکال اندامی های شخص را مشخص و آن را برطرف سازیم .

image
image
image