ایراد اندامی دور بازوی چاق

ایراد اندامی دور بازوی چاق

الگوهای برتر اشکالات اندامی اصلاحات الگوها و اشکالات اندامی
ایراد اندامی دور بازوی چاق

اگر در هنگام اندازه گیری متوجه شدید روی بازوی مشتری شما چاق تر از اندام های عمومی است و یا خود فرد اظهار کرد که لباس هایی را که می خرد بالاتنه آنها درست است اما بازوی آن تنگ است . ابتدا با متقال الگوی خودتان را طبق آنچه تدریس شده در آورده و بدوزید . در صورتیکه با تنگی دور بازو مواجه شدید کار زیر را روی الگو انجام دهید .
 
 
1 ـ از نقطه F خطی مستقیم کشیده و آن را می چینیم

2 ـ خط مرکزی آستین را هم در قسمت بالا و هم در قسمت پایین تا نزدیک به انتها چیده ولی الگو از هم جدا نمی شود

3 ـ قسمت بالا و پایین را باندازه مورد نیاز باز می کنید و دو باره بالا و پایین آستین را بهم می چسبانید

4 ـ ودر آخر خط حلقه را اصلاح می کنید (آستین خط ممتد قرمز ) . (مطابق شکل ) این کار باعث می شود روی بازو گشاد گردد .

5 ـ بر روی حلقه بالاتنه بانداره ای که در آستین گشاد کردیم از قسمت جلو و پشت پایین آمده و حلقه تنه نیز گشاد می شود (خط نقطه چین قرمز )
 
 
آستین شماره 2 ( آستین تنگ شماره ( 1))

1 ـ کادر آستین را همانگونه که پیش تر آموزش داده شد می کشیم

2 ـ خط AC را نصف می کنیم ( نقطه H ) و از این نقطه خطی به نقطه S (خط آرنج ) وصل میکنیم
 
3 ـ خطی عمود بر SH و باندازه نصف دور آرنج می کشیم ( نقطه H’ ) و از این نقطه خطی به F وصل می کنیم .

4 ـ کاغذ را یکبار روی خط AA’ تا زده و خطوط ( E ی D’ ) و ( D’C ) و ( CH ) و ( HS ) را رولت میکنیم . وقتی کاغذ را باز کنیم مثلث بزرگی در پشت آستین ایجاد شده که ساسون پشت آستین می باشد و هنگام دوخت باید دوخته شود

5 ـ بار دیگر کاغذ را روی خط FH’ تا زده و خطوط ( FصD’ ) و (D’C ) و( CH’ ) رولت می کنیم . تای کاغذ را که باز کنیم جلوی آستین کامل شده است

6 ـ خط آرنج را امتداد داده و در قسمت جلو 2 سانت آن را بالا می بریم و خط جدید آرنج را رسم می کنیم.
 
 
 
 
 
پایان.
 


شاید به آموزش های زیر نیز علاقه مند باشید


جدید ترین آموزش های الگو


هنوز نظری در این مورد درج نشده است.

نظر خود را درباره مطلب بالا بیان کنید


کاراکتر باقیمانده
مطالعه کن