آموزش آستین کوتاه مچی اوریگامی

آموزش آستین کوتاه مچی اوریگامی

مکیه سادات ابراهیم زاده آستین کوتاه آستین

الگوی اولیه آستین را کشیده و طبق توضیحات عمل می کنیم. (عکس شماره 1)

تذکر: مقدار 3 سانتی متر که از تاج آستین بالا رفته ایم باید از سرشانه کم کرده و حلقه آستین را دوباره طراحی می کنیم.

 

 

لطفا به مراحل اوازمان دقت بیشتری کنید.

خط CM را برش زده (از هم کاملا جدا کنید)

یک کاغذ به خط CM می چسبانیم.

دو نقطه Mرا پهلوی هم و دو نقطه Cرا با فاصله 8Cm از یکدیگر به حالت اوازمان قرار می دهیم.

خط CM را روی کاغذ اوازمان علامت می زنیم. (عکس شماره 2)

 

 

بعد از علامت زدن خط CM تکه بزرگ الگوی آستین را کنار می گذاریم.

در روی کاغذ اوازمان دو نقطه C را به هم وصل می کنیم و وسط آن (L) را مشخص می کنیم.

نقطه L را به M وصل کرده و امتداد می دهیم. (خط سبز رنگ در عکس شماره 3)

 

 

حالا تکه بزرگ الگوی آستین را در دو نقطه C طوری کنار هم قرار می دهیم که نقطه 'S از خط X (خط سبز رنگ )  به اندازه 7_6 Cm باشد.

فاصله 'S تا خط X باید با خط عمود محاسبه شود(عکس شماره 4)

 

 

وقتی مثل عکس شماره 4 عمل کردید خط 'CS را که قسمتی از تاج آستین است روی کاغذ اوازمان علامت می زنیم.(عکس شماره 5)

الگو را کنار می گذاریم.

 

 

خط MX را تا کرده و 'CS را که علامت زده بودیم به طرف دیگر کاغذ کپی می کنیم.

خط "CS به دست می آید.

دو نقطه "S و 'S را به هم وصل می کنیم.(عکس شماره 6)

 

 

حالا خط CM را که قبلا در عکس شماره 2 علامت زده بودیم به جای اصلی خود می چسبانیم. (عکس شماره 7)

 

 

 

همه مراحل قبلی باید در طرف راست الگو نیز دقیقا تکرار شود.

خط سبز رنگ را برای اوازمان دادن طراحی می کنیم. (عکس شماره 8)

 

 

خط سبز رنگ را قیچی می کنیم.

به تکه بالایی الگو کاغذ اوازمان را می چسبانیم.

از نقطه F به اندازه 8 Cm پایین می آییم.(Z)

از Z دو خط ('Xو "X ) را موازی با خطوط سبز رنگ می کشیم.

حالا از نقطه F دو خط عمود بر 'X و "X رسم می کنیم. (خطوط بنفش رنگ)

در تکه پایین آستین خط وسط آستین را قیچی کرده و مطابق شکل (شروع از نقطه عمود ) به کاغذ اوازمان می چسبانیم. (روی خطوط موازی رسم شده با خط سبز رنگ)

در دو نقطه M و N طراحی پایین آستین را اصلاح می کنیم.

خط سبز رنگی راکه برای اوازمان برش زده بودیم در کنار هم قرار داده و اوازمان را مطابق مدل تا می کنیم و اضافات الگو را قیچی می کنیم.

 

 

نحوه دوخت آستین:

دو خط "S'S به هم دوخته می شود.

اوازمانی که با رنگ سبز مشخص شده بسته می شود. و به صورت پیلی می شود. (عکس شماره 11)

بعد از دوختن 'S"S از روی خطوط سبز رنگ تا شده و دو نقطه"S و 'Sروی هم قرار می گیرد. و روی 'S در وسط تاج آستین قرار گرفته و روی منحنی تاج آستین می خوابد. (تاج آستین باید دو ردیف چرخکاری شود. )

نقطه 'S در روی سرشانه قرار گرفته و بقیه آستین وصل می شود.

مقداری که به خط وسط آستین اضافه شده به صورت چین خرد داده می شود و به سر آستین وصل می شود.

شکل نهایی آستین رو در عکس شماره 12مشاهده کنید.

 

 

در پایان کار این آستین پارچه را به عرض 4 سانتی متر دولا و به طول دور بازو برش زده و به لبه آستین می دوزیم.

 

 

 

پایان آموزش آستین.


شاید به آموزش های زیر نیز علاقه مند باشید


جدید ترین آموزش های الگو


نظرات کاربران

  • پروانه بلارک
    0 0
    27 مرداد 1400

    مدتهابوددنبال اموزش این مدل بودم حتی به چندتااموزشگاههای معتبرواساتیددانشگاه مراجعه کردم ولی هیچ کدام بلد نبودن،واقعا ازتون سپاسگذارم وامیدوارم همیشه موفق وسربلند باشید🙏🏻🙏🏻🌹

نظر خود را درباره مطلب بالا بیان کنید


کاراکتر باقیمانده
مطالعه کن