الگوی کت زنانه مجلسی

الگوی کت زنانه مجلسی

الگوهای برتر کت مجلسی کت

چگونه الگوی کت ژورنالی را رسم کنیم؟

ابتدا الگوی بالاتنه را با توجه به اندازه های شخص رسم کنید.(به دلیل بازی زیاد یقه پنس یقه فراموش نشود)
1.از نقطه A به اندازه 1 سانتی متر، داخل یقه شده S نام گذاری کنید.بازی یقه این مدل حوالی نوک سینه شخص مدل می باشد.(شما با توجه به سلیقه شخصی می توانید بازی یقه را مشخص کنید )اما توجه داشته باشید که این یقه، باید بازی یقه زیاد داشته باشد.بازی یقه را روی خط مرکزی I نام گذاری کنید.
2.در الگوی پشت، از نقطه A 1cm داخل شده و به نقطه B متصل کنید این خط را با متر ایستاده اندازه گیری کنید.

 

 

از نقطه S به نقطه I متصل کرده و تا خط جای دکمه امتداد دهید.(خط شکست بنامید.)

فاصله 1/2 خط شکست را به دست آورید 2 سانتی متر داخل یقه شده از نقطه S به انتهای خط شکست با حالت دست هلالی ملایم رسم کنید.

 

 

خط شکست یقه را تا زده و خط هلال را در سمت دیگر کپی (رولت) کرده و تای کاغذ را باز کنید.

 

 

از نقطه S، روی خط سرشانه 6-8 سانتی متر پیش رفته K نام گذاری کنید، کاغذ الگو یا نایلون را تا زده در سمت دیگر از S تا K را کپی کنید.
از 1/2 خط شکست به اندازه (Sk+1.5cm) خارج شده و L نام گذاری کنید .

 

 

از انتهای خط شکست به نقطه L و از نقطه L به انتهای خط کپی شده سرشانه متصل کنید.
با حالت هلال دست دنباله هلال سمت بیرونی خط شکست (به اندازه هلال یقه پشت ) امتداد داده و نقطه M نام گذاری کنید.

 

 

ازنقطه M روی خط SM خطی عمود کنید به (اندازهSK) و آن را N بنامید.

 

 

از نقطه N به نقطه کپی شده K سرشانه و از آن به L و از L به انتهای خط شکست یقه متصل کنید .
قسمت هاشور خورده یقه آرشال مدل می باشد.

 

 

ادامه توضیحات را روی الگویی دیگر توضیح میدهم تا با زیاد شدن خطوط روی مدل شما گمراه نشوید. روی نقطه S خطی به موازات خط کمر رسم کنید. روی این خط به نقطه S خطی به اندازه (هلال یقه پشت) عمود کنید و این خط عمود شده را Q بنامید .

 

 

از نقطه Q به سمت خارج الگو خطی عمود کنید به اندازه 3-4cm و آن را O بنامید.

 

 

از نقطه S نیز به اندازه (QO+2cm) خارج شده P بنامید.

 

از نقطه O تا 2cm مانده به نقطه S را عمود سپس از آن هلال کرده روی نقطه P و با حالت نقاشی از روی نقطه P هلال بگذرانید و به انتهای خط شکست برسانید و یقه را کامل کنید سپس قسمت هاشور خورده را از الگوی بالاتنه جدا کنید .

 

 

 

آموزش کامل آسترکشی کت را حتما ببینید.


شاید به آموزش های زیر نیز علاقه مند باشید


جدید ترین آموزش های الگو


نظرات کاربران

  • کاربر مهمان
    1 2
    12 فروردین 1397

    عالیه

نظر خود را درباره مطلب بالا بیان کنید


کاراکتر باقیمانده
مطالعه کن