الگوی دامن غیر متقارن را بیاموزید

الگوی دامن غیر متقارن را بیاموزید

مکیه سادات ابراهیم زاده دامن دامن غیر متقارن دامن

 

دامن

 

برای دامن غیر متقارن ابتدا الگوی کامل جلو را می کشیم.دو خط پهلو ۳_۲ سانت داخل شده و دامن را خمره ای می کنیم. (خمره ای کردن در روی الگو نشان داده نشده )

ازسمت راست الگو از خط باسن بزرگ حدود ۵ سانت پایین آمده و این نقطه را به خط باسن کوچک در سمت چپ وصل می کنیم.

در سمت چپ الگو نیز از خط باسن بزرگ حدود ۱۵ سانت پایین می آییم.

در سمت راست نیز بعد از ۵ سانت پایین آمده بار دیگر ۱۰ سانت پایین می آییم.

نقاط بدست آمده را مطابق مدل به هم وصل می کنیم. (عکس شماره ۱)

 

دامن

 

الگو را از روی خطوط برش جدا کرده (عکس شماره ۲).پنسها را روی الگو می بندیم.

الگوی کامل پشت را کشیده و دقیقا همین کارها را برای پشت نیز انجام می دهیم بعد از کامل شدن طراحی و جداسازی الگوها ٬خط وسط پشت نیز برای درز قیچی میشود و در وسط پشت زیپ دوخته می شود.

موقع انتقال الگوها روی پارچه دقت شود تا ابتدای برشها در پهلوها در امتداد هم قرار گیرند .در پشت نیز باید پنسها روی الگو بسته شود.

 

دامن

 

پایان آموزش دامن غیر متقارن.شاید به آموزش های زیر نیز علاقه مند باشید


جدید ترین آموزش های الگو


هنوز نظری در این مورد درج نشده است.

نظر خود را درباره مطلب بالا بیان کنید


کاراکتر باقیمانده
مطالعه کن