آموزش تاپ اسپرت

آموزش تاپ اسپرت

مکیه سادات ابراهیم زاده تاپ تاپ

الگوی اولیه تاپ را با متد دلخواه می کشیم.

برای گشادی یقه 1 سانتی متر از سرشانه پشت و جلو (نقاط A و C ) و 1سانتی متر از وسط پشت (D ) و 2سانتی متر از گودی گردن در جلو داخل می شویم و یقه را طراحی می کنیم.

 

تاپ

 

برای طراحی یقه:

در قسمت پشت از دو نقطه C و D به اندازه 5سانتی متر خارج شده (MوN) و از این نقاط خطی موازی DC رسم می کنیم.

اگر CN روی پنس سرشانه قرار گیرد باید اول پنس سرشانه بسته شود.

در قسمت جلو نیز 2 سانتی متر از خط سینه بالا می رویم.(L )


از نقطه L هم 5سانتی متر بالا می رویم(R)


از نقطه B هم 4_3سانتی متر روی خط گردن داخل می شویم. (S )


منحنی RS را مطابق با مدل طراحی‌ می کنیم.


از نقطه Aبه اندازه 5سانتی متر روی سرشانه داخل می شویم (F )


از نقطه Sبه اندازه 5سانتی متر پایین می آییم (E)

 
منحنی EF را موازی با AS طراحی می کنیم.


منحنی LAرا هم به موازات SR طراحی می کنیم تا منحنیEFرادر نقطه Zقطع کند.

درتمام مراحل طراحی یقه پهنای یقه باید 5Cmحفظ شود.

اگر در طراحی یقه جلو خط AF روی پنس سرشانه قرار گیرد باید اول پنس سرشانه بسته شود. (عکس شماره 2)

 

تاپ

 

از زیر حلقه جلو و پشت 3سانتی متر بالا می رویم.

پنس سرشانه جلو و پشت و پنس لقی حلقه را می بندیم.

1/3 خط AB را پیدا کرده، از نقطه A پایین می آییم. (V)

نقطه V را به زیر بغل که تنگ کرده بودیم وصل می کنیم.

در پشت نیز 1/3 حلقه گردن را پیدا کرده از نقطه C داخل شده ('V) و این نقطه را نیز به زیر بغل وصل می کنیم. (عکس شماره 3)

 

دامن

 

قسمت دور ریز یقه را قیچی می کنیم.خطوط FA و CN را به هم وصل می کنیم.

بر شهای طراحی یقه را قیچی می کنیم.

پنس سرشانه جلو را باز کرده برای گرفتن لقی، پنس را 1سانتی متر پهن تر می کنیم. (قسمت بنفش رنگ ) و دوباره پنس را می بندیم.

خطی که در پشت از پنس به سرشانه وصل شده به صورت یک پنس 1سانتی متر در آورده و می بندیم. (برای گرفتن لقی)

بعد از بستن پنسها طراحی این قسمت را اصلاح می کنیم.

خط آکاردمان را رسم می کنیم.

خط آکاردمان : از نوک سینه تا زیر سینه را اندازه می گیریم ودر الگو از نوک سینه همین مقدار را پایین می آییم و خطی موازی خط سینه رسم می کنیم. (عکس شماره 4)

 

تاپ

 

بعد از بستن پنس ها و اصلاح طراحی این قسمت خطوط اوازمان را مطابق شکل طراحی می کنیم. (عکس شماره 5)

در صورت تمایل می توانید پشت را نیز مانند جلو اوازمان دهید.

 

تاپ

 

محل اوازمان ها را برش زده و برای هر قسمت 4_3 سانتی متر اوازمان می دهیم.

طراحی قسمت بالا را اصلاح می کنیم.(عکس شماره 6)

از پارچه سه تا نوار 2_1/5 سانتی برش می زنیم و بصورت بافت در می آوریم و قبل از دوخت داخل درز قرار می دهیم.

هنگام دوخت برش یقه وسط پشت باید روی دولای بسته قرار گیرد.

 

تاپ

 

خطوط اوازمان را برش زده و برای هر قسمت 5_3 سانتی متر اوازمان در نظر می گیریم.

مقدار اوازمانها را طوری در نظر می گیریم که طول خط BF بعد از اوازمان 2 یا 3 برابر مقدار اولیه شود (عکس شماره 7)

 تکه اوازمان داده شده بهتر است از اریب پارچه برش شود.

 

تاپ

 

 پایان تاپ اسپرت.

 


شاید به آموزش های زیر نیز علاقه مند باشید


جدید ترین آموزش های الگو


نظرات کاربران

  • لیلی
    1 0
    31 فروردین 1398

    خیلی قشنگه وسخت

نظر خود را درباره مطلب بالا بیان کنید


کاراکتر باقیمانده
مطالعه کن