image

آموزش پرو گیری لباس

گاهی پیش می آید که موقع پرو آستین روی قسمت کارور پف و برجستگی می بینید و یا آستین درست روی سرشانه نیست و افتاده شده با این روش مشکل را حل کنید.