الگو دامن فانتزی

الگو دامن فانتزی

مکیه سادات ابراهیم زاده دامن دامن فانتزی دامن

ابتدا الگوی اولیه دامن تنگ را کشیده (قدماکسی) بعد از کنترل کمر؛ پنس جلو و پشت را نصف کرده نصف پنس جلو را از پهلوی جلو و نصف پنس پشت را از پهلوی پشت رد می کنیم.

در بعضی متدها خط پنس که به سمت وسط بدن هست باید ثابت بوده در جلو خط سمت راست و در پشت خط سمت چپ پنس و پنس را فقط از طرف پهلو کم می کنیم.(بستگی به متد دارد)

پنس باقی مانده که پهنای کمتری دارد روی الگو بسته می شود. (عکس شماره ۱)

 

دامن

 

در وسط جلو تقریبا نقطه زیر زانو (A) را پیدا کرده حدود ۵ سانتی متر بالا رفته (B) را علامت می زنیم.

در وسط پشت از نقطه D ٬ ۱۲_۱۵ سانتی متر بالا رفته و نقطه E را علامت می زنیم.

نقاط B ٬C٬ E را مطابق شکل طراحی می کنیم. (خط نارنجی که لبه پایین دامن می باشد)

از نقطه A (نقطه زیر زانو) ۱۵_۱۲ سانتی متر بالا رفته (نقطه M) از این نقطه خطی موازی لبه دامن تا نزدیکی خط پهلو رسم می کنیم.

در این مرحله نقطه E را به این خط وصل کرده و محل تلاقی دو خط را منحنی رسم می کنیم. خط قرمز به دست آمده خط برش می باشد. (عکس شماره ۲)

 

دامن

 

پهلو ها را ترمیم می کنیم.

از نقطه E ٬ ۱۰ سانتی متر بالا رفته (نقطه F) از این نقطه خطی عمود بر خط پهلو رسم کرده (FH)؛ نقطه H را به نقطه M وصل کرده خط سجاف بدست می آید که باید کپی شود.

 

دامن

 

کپی سجاف

 

دامن

 

این شکل محل وصل سجاف را نشان می دهد که بالاتر از خط سجاف باید از پارچه آستری برش شده و در خط به سجاف وصل شده سپس به دامن اصلی وصل شود.

 

دامن

 

الگو را از خط برش جدا می کنیم.

 

دامن

 

خط برش را با سانتی متر به حالت ایستاده اندازه گرفته و خط EM را به همین طول رسم می کنیم.

خط MA هم به طول ۱۵_۱۲ سانتی متر به خط ME عمود رسم می شود.

 

دامن

 

درخط برش٬ نقطه E را به نقطه E در روی خط رسم شده گذاشته و خط برش را روی خط EM منطبق کرده و خط ED را علامت می زنیم.

 

دامن

 

خط DE را امتداد می دهیم و از نقطه A خطی موازی EM رسم می کنیم تا این دو خط همدیگر را قطع کنند. (عکس شماره ۹)

این الگو باید از اریب برش شده و حتما خط LA روی دولای بسته برش شود. و پس از دوختن دو خط LE و MA و بر گرداندن در جای اصلی خوددرمحل برش دوخته میشود.

 

دامن

 

اضافات الگو را قیچی کرده ودر بالای خط برش الگوی جلو وپشت را از هم جدا می کنیم.

پنسها (قسمت قرمز رنگ) روی الگو بسته می شود و وسط جلو به خاطر داشتن درز روی دولای باز برش می شود.

می توان وسط جلو را روی دولای بسته برش زد و مثل دامن معمولی پنس هارو دوخت کرد (دلخواه)

از خط برش به پایین جلو وپشت را بهتر است از هم جدا نکرده و خط پهلو بدون درز باشد. (قسمت نوک تیز پایین دامن دوخت بهتر و ظریف تری خواهد داشت.)

وسط جلو در الگوی پایین روی دولای بسته برش می شود. همچنین در سجاف نیز وسط جلو روی دولای بسته گذاشته می شود.

بعد کامل شدن دامن اصلی ٬ آستری به دامن در ناحیه کمر وصل شده و کمر وصل می شود.

 

دامن

پایان آموزش دامن فانتزی.


شاید به آموزش های زیر نیز علاقه مند باشید


جدید ترین آموزش های الگو


هنوز نظری در این مورد درج نشده است.

نظر خود را درباره مطلب بالا بیان کنید


کاراکتر باقیمانده
مطالعه کن