آموزش الگوی دامن برش دار

آموزش الگوی دامن برش دار

مکیه سادات ابراهیم زاده دامن برش دار دامن

 

برای این مدل به الگوی کامل جلو نیاز داریم و برای طراحی باید نقاطی رابه این صورت علامت بزنیم.(عکس شماره۱)

AC=BD=3cm
فاصله نقطه R هم از خط کمر ۳ سانتی متر می باشد.
EF=2cm
FG=4cm
نقطه L وسطMN یعنی ML=LN

RQ=4cm

 

 

پنس هارا بسته و درصورت نیاز این نقاط رادرخط کمر ترمیم می کنیم.

نقاط C_R_D را با رعایت فاصله ۳سانت بهم وصل می کنیم.

در قسمت پشت هم دقیقا مثل همین خط سبز باید کشیده شده و از الگو جدا شود.که این قسمت به صورت دولایه کار می شود و مانند کمر می شود. ( این قسمت الگو روی دولای باز برای جلو و در پشت نیز دوبار روی دولای باز برش می شود٬چون الگوی پشت کامل نیست و ۱/۲پشت رو داریم)

نقاط M_L_Q_S را مطابق شکل بهم وصل می کنیم. (عکس شماره ۲)

 

 

اضافات الگو را قیچی کرده و الگو را از روی خطوط سبز و قرمز جدا می کنیم.

از نقطه F خط بنفش رنگ را موازی با خط GL رسم می کنیم. (خط برش)

از خط QS حدود ۴ سانتی متر پایین آمده ودر دو نقطه علامت زده و این نقاط را بهم وصل کرده و خط برش بنفش رنگ بدست می آید. (عکس شماره ۳)

الگوها باید از این دوخط قیچی شوند.

 

 

پایان آموزش دامن برش دار.


شاید به آموزش های زیر نیز علاقه مند باشید


جدید ترین آموزش های الگو


هنوز نظری در این مورد درج نشده است.

نظر خود را درباره مطلب بالا بیان کنید


کاراکتر باقیمانده
مطالعه کن