آموزش دوخت لباس شب با الگو

آموزش دوخت لباس شب با الگو

مکیه سادات ابراهیم زاده الگوی لباس مجلسی لباس مجلسی

برای این مدل ابتدا الگوی اولیه را زسم کرده سپس مراحل زیر را به دقت اجرا کنید.

1_پنس سرشانه جلو دو برابر شده الگو از کمر جدا شده و پنسهای سرشانه بسته شده و حلقه جلو منتقل می شود(یاپنس کنفورماسین)

پشت مطابق شکل و پنس ها بسته شده و الگو از کمر جدا می شود.

 

 

2_گشاد کردن یقه پشت و جلو و هم اندازه کردن سرشانه پشت با سرشانه جلو (که این خود باعث Hزاد کردن حلقه خواهد شد.)
چون جلو پنس دو برابر شده نیازی به Hزاد کردن از سمت سرشانه ندارد.

 

 

3_بستن پنس سرشانه و پنس زیر سینه و انتقال به حلقه و ترمیم خط دکلته و سرشانه.

 

 

4_الگوی کامل بالاتنه جلو

 

 

5_جدا کردن الگو از برش (قسمت تور و پارچه) و بستن پنس های سرشانه و زیرسینه و ترمیم سرشانه.

 

 

6_الگوی کامل بالاتنه پشت.

 

 

7_خط پهلو را امتداد داده و از باسن ۲_٣ سانت پایین آمده و خط برش را طراحی می کنیم.

 

 

 

8_از باسن ۱۵_١٨ سانت پایین آمده و لبه دامن تنگ را رسم می کنیم.
از خط پهلوی اولیه ۱ سانت داخل شده و این نقطه را به محل تلاقی خط پهلو و خط برش وصل می کنیم ABCD باید کپی شود.

تازه های الگو را از دست ندهید.


 

 

9_کپی شده دامن تنگ ، که پنس باید روی الگو بسته شود.

 

 

10_پنس بسته شده و در زیر پنس اوازمان طبیعی داده می شود.

 

 

11_از خط باسن ١۰_١٢ سانت پایین آمده و لبه بیرونی دامن را مطالبق با شکل طراحی کرده و خطوط اوازمان را مشخص می کنیم.

 

 

12_با توجه به مقادیر اوازمان در شکل اوازمان می دهیم.(اوازمان ها بقدری باید باشند که خط وسط جلو بر خط پهلو تقریبا عمود شود).

 

 

13_الگوی کامل شده جلو

 

 

14_تمام الگوهای دامن (جلو) که هر سه الگو در خط برش بهم وصل می شوند.

 

 

15_خط پهلو و جای زیپ را متداد داده و پنس را بسته و در زیر پنس اوازمان طبیعی ایجاد می کرده و پایین الگوو خط کمر را به سه قسمت کرده و محل اوازمانها را مشخص می کنیم.

 

 

16_به هر قسمت اوازمانهای ۳_٨ سانتی در نظر می گیریم.

 

 17_ ۷_٨ سانت از نوک سینه پایین آمده خط اکاردمان را رسم می کنیم. در پهلو ۲ سانت پایین آمده و در وسط پشت بین باسن کوچک و بزرگ را علامت می زنیم.

 

 

18_پنس لقی حلقه را رسم کرده و دو پهلو را مطابق شکل بهم وصل کرده و پایین لباس را طوری طراحی می کنیم که از نقطه علامت گذاری شده در پهلو بگذرد.

 

 

19_پنس سرشانه و پنس لقی را بسته و از سرشانه ۵_۶ سانتی داخل شده یقه را طراحی می کنیم.

 

 

20_پنس زیر سینه را باز کرده و پنس سرشانه و لقی را به این محل انتقال می دهیم که الگو به همین صورت روی پارچه قرار می گیرد و فاصله به وجود امده در پنس زیر سینه جز الگو می باشد.

  21_پنس سرشانه را بسته و ۵_۶ سانت از سرشانه داخل شده یقه را طراحی می کنیم. پایین پنس را مانند روش دکلته پهن می کنیم.

 

 

22_ نصف پنس پشت را بسته و طراحی پایین لباس را ترمیم می کنیم. (می توان پنس پشت را روی الگو باز گذاشته و روی پارچه دوخته شود).

 

 

23_الگوی پشت که از وسط پشت زیپ می خورد.

 

 

 

دامن برش شده با الگوی سایت.

 

 

آموزش لباس مجلسی شیک و ساده.

 


شاید به آموزش های زیر نیز علاقه مند باشید


جدید ترین آموزش های الگو


هنوز نظری در این مورد درج نشده است.

نظر خود را درباره مطلب بالا بیان کنید


کاراکتر باقیمانده
مطالعه کن