آموزش لباس مجلسی کوتاه

آموزش لباس مجلسی کوتاه

مکیه سادات ابراهیم زاده لباس مجلسی لباس مجلسی

روی سرشانه از طرف حلقه آستین حدود 2/5 سانت داخل شده نقطه «ج» و از پایین حلقه آستین حدود 1سانت پایین آمده نقطه «چ» و حلقه آستین جدید را رسم میکنیم

سپس پنس حلقه آستین و پهلو را به پنس سرشانه منتقل میکنیم
از کنار گردن حدود 1سانت روی سرشانه داخل شده نقطه «الف» و روی خط وسط جلو از خط فاصله سینه حدود 3سانت پایین آمده نقطه« ب» و یقه هفت جلو را رسم میکنیم سپس روی این خط دو لقی 0/7می گیریم. (عکس شماره1)

 

مجلسی

 

لقی هارا روی خط یقه بسته و مجددا یقه را طراحی می کنیم.

 

مجلسی

 

دردوطرف خط کمر حدود ۲_۱/۵ سانت بالا و پایین آمده علامت زده و قسمت کمر را مشخص می کنیم.

 

مجلسی

 

قسمتهایی که علامت قیچی دارد را از هم جدا می کنیم.

 

مجلسی

 

مقدار پنس روی تکه کمر را اندازه زده و از قسمت پهلو رد میکنیم

برای قسمت پایین لباس مجلسی روی خط باسن از طرف پهلو حدود 3 بیرون رفته و به کمر وصل میکنیم

از نوک پنس کمر یک خط به باسن کشیده و آن را قیچی می کنیم. (عکس شماره 5)

 

مجلسی

 

الگوهای نهایی قسمت جلو(عکس 6)

 

مجلسی

 

الگوی پشت:

 

مجلسی 

 

برای الگوی پشت همانند جلو از کنار گردن حدود 1سانت روی سرشانه داخل شده علامت زده و یقه پشت را رسم میکنیم

از قسمت حلقه آستین روی سرشانه حدود 2/5 سانت داخل شده نقطه « د» و از طرف پایین حلقه آستین حدود 1سانت پایین آمده نقطه «ذ» و حلقه آستین جدید را رسم میکنیم (عکس شماره 7)

 

مجلسی

 

میتوان پنس سرشانه را از طرف حلقه آستین رد کرد و یا آن را دوخت

از دو طرف خط کمر حدود 1/5 تا 2سانت بالا و پایین را علامت زده و دو خط به موازات کمر رسم میکنیم

در قسمت بالای بالاتنه مقدار پنس را اندازه زده از طرف پهلو رد کرده و خط پهلوی جدید را رسم میکنیم (عکس شماره 8)

 

مجلسی

 

بعد از جدا کردن تکه های بالاتنه پشت مقدار پنس روی قسمت کمر را اندازه زده از طرف پهلو رد میکنیم

برای قسمت پایین پشت حدود 3 سانت از طرف پهلو روی خط باسن بیرون رفته علامت زده و به کمر وصل میکنیم

یک خط از نوک پنس کمر به باسن کشیده و آن را قیچی میکنیم (عکس شماره 9)

 

مجلسی

 

برای پیلی یک فضای 8سانتی بین دو تکه ایجاد می کنیم

و نهایت کار

مجلسی

 

پایان آموزش لباس مجلسی کوتاه

 

 


شاید به آموزش های زیر نیز علاقه مند باشید


جدید ترین آموزش های الگو


هنوز نظری در این مورد درج نشده است.

نظر خود را درباره مطلب بالا بیان کنید


کاراکتر باقیمانده
مطالعه کن