آموزش دوخت لباس بچگانه با الگو

آموزش دوخت لباس بچگانه با الگو

الگوهای برتر بچگانه لباس کودکان
 
رسم الگو بچگانه:

اندازه های ( دور سینه . دور کمر .دور باسن) هر کدام بزرگترین عدد بود نقطه A.B بدست می آید از (C.A.D.B)

قد لباس را پایین می آییم از نقطه Aسانت 1.5 پایین می آییم نقطه A.H دور گردن 1/6+1 جلو می رویم یک

نیم ساز 1 سانتی داخل می شویم و هلال را رسم می کنیم Hسرشانه را ادامه می دهیم و 2.5-3 سانت

از این نقطه پایین می آییم و دوباره سرشانهرا علامت می زنیم نقطه M بدست می آید K.Sقد بالاتنه پشت

1/2(K.S) خط سینه بدست می آید از نقطه Mصاف پایین می آییم و دم آن را هلال می کنیم تا حلقه درست

شود M.Z خط کارور جلو بدست می آید بعد 1 سانت داخل می شویم حلقه را گود می کنیم

گودی گردن در جلو 1/6+0.5  دور گردن نیم ساز 2-2.5 برای هلال کردن یقه

گشادی پهلو : 2-0.5 سانت از حلقه جلو می رویم و صاف به دم لباس وصل می کنیم

برای پسر ها :به اندازه ای 1-3 سانت به سرشانه لباس اضافه می کنیم و از آستین کم می کنیم

دکمه خور از سر گودی تا پایین 2 سانت می باشد

الگوی اولیه برای دختر  بچه ها:

اول از همه الگوی بچه گانه را می کشیم بعد از خط کمر 1/4+2 دور کمر .خط سینه 1/4 دور سینه .خط باسن

1/4 دور باسن را جلو می آییم اگر گودی کمر دارند از خط کمر 1 سانت داخل می شویم

نکته : اگر خط سینه زیادعقب بود به هر اندازه که صاف شود جلو می آییم

برای کشیدن پنس زیر سینه را نصف کرده و یک خط صاف تا پایین می آییم پنس 2 سانت کلا است تا یک

لوزی بدست آید برای جلو 1 سانت می باشد

آستین:

یک کادر مستطیل می کشیم به ابعاد A.B سانت 1/2+(4-5)دور بازو B.C قد آستین از نقطه Aیک سانت

داخل می شویم شیب آستین از نقطه B سانت (8-10)پایین می آییم خط R.F چهار قسمت می شود از

نقطه دومی از بالا 2-3 میلی و از نقطه دومی از پایین 2-3 میلی بعد هم هلال می کنیم از دم آستین

1/2 دور مچ گشادی می دهیم و نقطه Rوصل می کنیم.
 
 
 

شاید به آموزش های زیر نیز علاقه مند باشید


جدید ترین آموزش های الگو


نظرات کاربران

 • درسا
  0 0
  9 آذر 1399

  خیاطی یاد بگیرم لباس ساده

 • درسا موسی زاده
  0 0
  9 آذر 1399

  لباس ساده بدوزم

نظر خود را درباره مطلب بالا بیان کنید


کاراکتر باقیمانده
مطالعه کن