آموزش دوخت پیراهن

آموزش دوخت پیراهن

الگوهای برتر دوخت پیراهن لباس مجلسی

مدل پیراهن آموزشی:

 

 پشت مدل آموزشی:

 

 

برای الگوکشی این مدل پیراهن ابتدا باید:


الگو بالاتنه با قد دلخواه را رسم کنید و پنس سرشانه و لقیها را به پنس زیر بغل منتقل کنید.

 

 

بازی یقه را تا خط سینه یا دو سانت زیر خط سینه در نظر گرفته گوشه گردن را نیم سانت گشاد کرده وبه بازی یقه وصل کنید یقه پشت را نیز نیم سانت گشاد کرده  در امتدادخط بازی یقه به اندازه هلال یقه پشت بالا رفته .

 

پهنا پشت یقه را 3 س در نظر گرفته و به بازی یقه وصل کنید .

 

 روی خط کمر 3 تا4 س داخل شده و به گوشه گردن وصل کنید تکه ابی از الگو جدا شده روی دولا دو بار برش میشود این تکه هم برای سجاف یقه هم برای یقه اصلی همزمان برش میشود.

 


 

روی خط سینه از کنار یقه سه سانت سه سانت جدا کرده علامت بزنید .

 

از سرشانه روی یقه 7تا9 سانت و روی حلقه 5تا7 سانت پایین امده و یک برش بزنید

 

از علامتهایی که روی خط سینه زدید به دم لباس و به برش بالا وصل کنید

 

اول پنس بزرگ را از پهلو رد کرده و بعد خط کمر را چیده جدا کنید

 

 

پهلو ها را 7تا10 سانت فون کنید به خط باسن وصل کنید

 


برشهای دامن را چیده به هر خط از دم 10 تا15 س از دم و 5تا6 سانت از بالا اوازمان یکسره دهید

روی بالاتنه به هر خط یک اوازمان یکسره 5تا7 سانتی دهید

 

پنس بزرگ روی الگو پشت را از پهلو رد کنید. 
پنس وسط پشت را حذف  و یک برش 8تا10 س روی حلقه از سرشانه پایین امده به وسط پشت وصل کنید
و چیده در صورت تمایل با برش جلو از سرشانه بهم بچسبانید پهلو را هم 7تا10 س فون کنید

 

از وسط پشت روی کمر 3 سانت 3 سانت جدا کرده که 4 تا علامت بدست بیاید از این علامتها به دم و به برش پسکت پشت وصل کنید
و بعد برش کمری را جدا کنید

 

 بعد جدا کدن کمری به بالاتنه از کمر به هر برش 5 س اوازمان داده و به بالا صفر کنید
دامن نیز مثل جلو از دم 10تا15 س و از بالا 5 س اوازمان به هر خط دهید

 

از لبه سرشانه یک سانت کم کنید

الگو استین مچی را کشیده 

 

از خط کف حلقه چیده از تاج به خط کف حلقه و از ده سانت به هر طرف تاج به خط کف حلقه وصل می شود.

به خطوط چیده شده از تاج 4 سانت به هر خط اوازمان داده این فضا موقع  دوخت چین داده میشود

 

الگوهای آماده برش
بعد برش هر پیلی روی دامن تا خط باسن بزرگ دوخت میشود و روی بالاتنه هر پیلی تا خط سینه دوخت میشود .

 

 

پایان آموزش.

برگرفته از کانال تلگرامی

@khanomfatemeh 


شاید به آموزش های زیر نیز علاقه مند باشید


جدید ترین آموزش های الگو


هنوز نظری در این مورد درج نشده است.

نظر خود را درباره مطلب بالا بیان کنید


کاراکتر باقیمانده
مطالعه کن