آموزش ها در گروه یقه

image

آموزش یقه شکاری مدل دار

در آموزش های گذشته رسم الگوی شکاری را آموزش دادیم برای این جلسه قصد داریم مذل دیگری از این یقه را آموزش دهیم.

image
image
image
image

الگوی یقه های تخت در یک نگاه

در این آموزش، الگوهای چندین یقه تخت از جمله یقه هفت، گرد، خشتی، گلابی، دلبری، فرحی، قایقی و دالبری با روشی ساده قرار داده شده اس

image
image
image

آموزش رسم یقه شکاری

در این آموزش به شما نحوه کشیدن یقه شکاری را آموزش می دهیم که میتوانید روی انواع بلوز،مانتو،پالتو و......پیاده کنید با ما همراه

image

آموزش یقه آرشال فانتزی

با آموزش یک مدل بقه جدید و ژورنالی به اسم آرشال فانتزی یا شما خواهیم بود که در پالتوها و مانتو و کت زنانه کاربرد دارد.