آموزش ها در گروه دامن

image

دامن ترک

در این مبحث خیاطی قصد داریم الگو کشی دامن های ترک را به شما آموزش دهیم با ما همراه باشید.

image

آموزش دامن ماهی شماره 2

در آموزش های گذشته دامن ماهی دنباله دار را آموزش دادیم، در این جلسه مدل دوم این دامن را آموزش می دهیم.

image
image
image

آموزش دامن تنگ حلزون دار

در ادامه مبحث دامن، برای امروز آموزش دامن تنگ حلزون دار روی باسن کوچک را در نظر داریم که کی توانید برای خودتان برش زده و آماده کنید.

image
image

آموزش الگوی دامن برش دار

برای این مدل دامن شما می توانید از سه الی چهار رنگ پارچه استفاده کنید و با توجه به بلوز و کتی که می خواهید بپوشید ست کنید.

image
image