آموزش دامن ماهی شماره 2

آموزش دامن ماهی شماره 2

مکیه سادات ابراهیم زاده دامن دامن ماهی دامن

دامن تنگ را رسم کرده از خط باسن در خط پهلو و وسط پشت ٢۰_١۵ سانتی متر پایین آمده در وسط پشت ۱ سانتی متر داخل و در خط پهلو ٣_٢ سانتی متر به طرفین رفته و این نقاط را به باسن و پایین دامن وصل می کنیم.

آموزش دامن ماهی شماره 1 را هم ببینید.

 

 

اوازمان های جلو و پشت را به این شکل طراحی می کنیم.

 

 

اوازمان های الگوی جلو مطابق با شکل و ترمیم خط پهلو و طراحی پایین دامن.

 

 

الگوی نهایی جلو

 

 

اوازمان های الگوی پشت مطابق با شکل

وسط پشت را به اندازه ۵۰_٣۰ سانتی متر امتداد داده و پایین دامن را طراحی می کنیم.

خط پهلو و خط وسط پشت را ترمیم می کنیم.

 

 

الگوی نهایی پشت

 

 

خلاصه توضیح دامن دنباله دار:

 

 

برای تهیه این دامن از الگوی دامن تنگ استفاده می کنیم.

قد این دامن از کمر تا زمین به اضافه ١۰ سانتی متر می باشد.

بلندی دنباله بستگی به سلیقه شخص و مدل دارد.

بعد از کشیدن الگوی دامن از خط باسن حدود ٢۰_١۵ سانتی متر پایین آمده (بستگی به قد شخص دارد ) و از خط پهلو ۲سانتی متر برای پارچه های معمولی و۳ سانتی متر برای پارچه های کشی داخل می شویم و دامن رو مدل ماهی می کنیم (هم جلو وهم پشت )

بعد مثل الگو خطوط اوازمان رو مشخص می کنیم هم در قسمت جلو و هم در قسمت پشت.

بعد خطوط را برش زده اوازمان می دهیم.

بعد از اوازمان دادن طراحی لبه دامن را انجام می دهیم.

هنگام دوخت اول درز وسط پشت را دوخته و تمیز کاری واتو کرده بعد زیپ را وصل می کنیم.

برای تهیه این دامن سه قد دامن به اضافه مقدار دنباله دامن با عرض ۱۴۰ سانتی متر نیاز است.

پایان آموزش دامن ماهی دنباله دار.


شاید به آموزش های زیر نیز علاقه مند باشید


جدید ترین آموزش های الگو


هنوز نظری در این مورد درج نشده است.

نظر خود را درباره مطلب بالا بیان کنید


کاراکتر باقیمانده
مطالعه کن